Miobrev

Det är tillåtet att leva – på spaning efter den tid som finns.

Month: June, 2016

Jag flyttar till Dalarna

Så är det då beviljat. Jag kommer att flytta till stillheten, till drömmen om mer tid, om närheten till naturen, till mer ensamtid. En möjlighet att se vad som händer med skrivandet, kreativiteten, med mig själv, om jag får tid. Det känns både läskigt och fantastiskt på samma gång. Hur kommer det att kännas att […]

Tack och skål!

The question is not when and how to be able to come back next time but how to bring Annamakherrig spirit home. Så sa någon härom kvällen när vi satt och pratade, och det är så sant. Men det är också sant att det är omöjligt att ha varit med om det här, utan att […]

May I have a lake to bring home, please?

  May I have a lake, please? May I have a special one, yes that one over there, with the swans trying to lift and the noises from the big, flapping wings. Thank you.   May I have some colours too, please? The green, of course, and the dark, dark velvet-one, the two-a’clock-in-the-morning-swim-one. And then […]

%d bloggers like this: