Låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång

Önskan Ack låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång, så att jag rör vid verklighet i ont som i gott. Och låt mig vara stilla och vörda vad jag ser, så detta får bli detta och inget mer. Så är den vida världen ett daggkåpeblad och ini skålen vilar en vattendroppe klar. Den […]