F.E.T.B.L.A.D.

Ordet pilgrim vad innebär det? Det är ett ord som bär på en längtan. Ordet kommer från latinets peregrinus som betyder främling; du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter.  Sju nyckelord som förknippas med en pilgrim är: Frihet, Enkelhet, Tystnad, […]