Morgon

Morgon När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig, lik ett barn, som vill överraska tidigt, tidigt en festlig dag då sträcker jag full av växande jubel öppna famnen mot stundande dag ty dagen är du, och ljuset är du, solen är du, och våren är du, och hela det vackra, vackra, väntande livet […]