Med vår historia

Under åren 1851–1930 emigrerade ca 1,5 miljoner människor från Sverige för att de inte såg någon framtid i det här landet. 1,2 miljoner av dessa, (23 procent av Sveriges befolkning år 1900), emigrerade till Nordamerika. Hur kan det komma sig att detta sällan kommer upp när det diskuteras invandring i Sverige idag? De människor som […]