En plats

by miobrev

IMG_1042

Det finns en plats

den sägs vara av den bördigaste jord

sand, mo och lera, hålrum, luft och vatten.

Där är tystnad och stillhet

inget stör rötternas tillväxt.

Inget skaver mot de nya bleka rotskotten.

 

Under finns alven.

Undvik att gräva i alven.

 

Jag söker jorden där grodden är som bäst.

Jag söker människor med rötter

i sand, mo, lera, hålrum, luft och vatten.

Jag söker min jord.