En plats

Det finns en plats den sägs vara av den bördigaste jord sand, mo och lera, hålrum, luft och vatten. Där är tystnad och stillhet inget stör rötternas tillväxt. Inget skaver mot de nya bleka rotskotten.   Under finns alven. Undvik att gräva i alven.   Jag söker jorden där grodden är som bäst. Jag söker […]