Sagans värld. Och barnets.

Jag känner mig glad och stolt över att vara utgiven på ett förlag som också satsar på barnböcker som har till syfte att finnas till hjälp då livet är lite svårare. Så här skriver Örebro kommun (Pedagog Örebro): “Har du någon gång saknat barnböcker som tar upp de där känsliga och svåra sakerna i livet? Böcker […]