Fem faktorer för ett kreativt liv enligt John Clease

by miobrev

John Cleese (jo då!) har listat fem saker som är nödvändiga för ett kreativt liv.

  1. Space Du kan inte vara leksfull (och därmed kreativ) om du är pressad under en massa måsten
  2. Time Det räcker inte att du skapar rum för kreativitet, du måste göra det under en period av tid
  3. Time Du behöver ge ditt medvetande (eller omedvetna?) tid nog att komma med något originellt, och lära dig att stå ut med det obehag som det kan medföra att låta något ta tid eller inte veta
  4. Confidence Ingenting motverkar kreativiteten så mycket som rädslan att göra ett misstag
  5. Humour  Det huvudsakliga evolutionära syftet med humor är att det tar oss från ett stängt läge till ett öppet, snabbare än något annat

När jag läste den listan så slog det mig att det här är även precis vad man behöver i en relation för att den ska vara levande och stark. Utrymme, tid, tid, frihet från rädsla och humor. Ingenting kan vara så avväpnande om man i en diskussion plötsligt ser det komiska och tillsammans brister ut i ett gapskratt. Det tar en raka vägen från motståndarpositioner till en gemensam plats, på ett sätt som inget samtal i världen kan lyckas med så fort. Och ingenting kan stänga av kärlekskänslor så effektivt som rädsla. Rädsla för svek och rädsla för att bli sårad. Tid och space. Perioder då man inte har det, kanske varken för sig själv eller tillsammans, så är det svårt att känna att relationen växer och blomstrar. I mitt fall har jag oftast haft mer behov av egentid och space än min partner, och det har ibland varit svårt att tillgodose, trots att jag vet att jag blir bättre när jag är jag med tydliga konturer. Det känns som om jag luckras upp annars och gränserna mellan mig och den andre suddas ut och jag trivs inte. Men efter lite tid och space är längtan till närhet tillbaka starkare än någonsin.

Att vara kreativ är för mig att låta livspåhittigheten och kontakten med det inre och äkta finnas. Det är att se det som ligger bortom det mest uppenbara. Att komma i kontakt med det sköna i livet. Att på samma gång glömma bort sig själv och känna sig själv.

Vill inte du komma så nära det går? Nära sanningen, nära det som känns, nära det som är meningen, nära skratten, nära tårarna. Det som förändrar och förenar oss.

Lyssna:               

            Nära sanningen 

            Nära sanningen
            Nära som det känns
            Nära det som är meningen
            Nära skrattet
            Nära tårarna
            Det som förändrar och förenar oss

                                             (Uno Svenningsson)