Ingenting värker

by miobrev

“Att inte skriva är en molande pina som är svår att beskriva eftersom den härrör från ett inte ungefär som fantomsmärtan; det värker i något som inte finns. Det som gör ont är inte främst det faktum att man inte får något skrivet. Det är snarare att inte-vara-i- skrivandet som gör ont.” Elisabeth Rynell ur Skrivandets sinne.

Jag är i den absoluta motsatsen just nu. Det vill säga, ingenting värker. Det är inte heller främst att jag får något gjort som är njutningen, det är att-vara-i-skrivandet. Och denna plats.

IMG_0375

IMG_0409

IMG_0378

IMG_0394

IMG_0389