F.E.T.B.L.A.D.

by miobrev

IMG_4624

Ordet pilgrim vad innebär det? Det är ett ord som bär på en längtan. Ordet kommer från latinets peregrinus som betyder främling; du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. 

Sju nyckelord som förknippas med en pilgrim är: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.

Det är ord som jag vill ha som byggstenar i mitt liv.

Frihet att inte fastna i omständigheternas begränsningar, frihet att acceptera dem eller frihet att leta nya vägar förbi dem. Fri att säga ja till det som kommer i min väg, fri att säga nej om jag tror att det är rätt att protestera. Frihet att tro och tycka vad jag vill. Frihet att ändra uppfattning. Frihet att sätta gränser omkring mig, frihet att upphäva gränser.

Enkelhet. Inte att leva utan svårigheter men välja att leva nära de enkla tingen. Ett stearinljus mot en svart ruta. En kopp te i sängen. Ett rentvättat ihopvikt bommullsplagg att ta på mig. Tillbringa en kväll med en bok eller med en älskad vän. Att baka sitt bröd och ställa fram med en ost och ett glas vin.

Tystnad. Låta tystnaden finna sin plats i vardagen. Några minuter varje dag. Att lyssna på den och lita på att den kommer säga något. Att söka upp platser som är så tysta att själva tystnaden får uppmärksamheten.

Bekymmerslöshet. Den svåraste. Tilliten till bekymmerslösheten är min utmaning. Att inte låta gamla besvikelser vara mallen för hur det kommer gå i framtiden. Att välja glömskan då historien inte ger något. Att lita till att Gud, universum, verkligheten eller mitt själv kommer att se till att det ordnar sig. På något sätt. Att åtminstone låta nuet vara så bekymmerslöst som just nuet ofta är. Solen. Snön. Regnet. Kärleken. Stunden. Att lita till att själva livet lever sig.

Långsamheten. Våga vara långsam i tanke och i det som jag gör. Ta ett kliv ut från tävlingens sprintermänniskor och säga nej tack. “Jag bryr mig inte om att vara med i det här loppet. Jag vill hellre hinna tänka och jag vet egentligen inte vad vi tävlar om.” Långsamheten som en motståndsrörelse mot stressen. I olika perioder ser livet olika ut och jag vet att man ibland nästan jagar ihjäl sig för att det ska gå. Kanske finns det ändå en sak som går att göra långsamt? Tvätta händerna efter toalettbesöket? Ta första bettet på äpplet på fikapausen på jobbet? Andas ett enda långsamt andetag då och då? Skippa den snabba repliken i ordväxlingen och istället vara tyst och vänta på nästa ord?

Andlighet som betyder något, naken och avklädd. Kanske, men inte nödvändigtvis, uttryckt i ett sammanhang. Mer en rörelse mot det som kan befinnas heligt, oavsett hur det ser ut. Andlighet som ett förhållningssätt med en öppenhet inför att det finns något bortom det vi enkelt kan beskriva. 

Delande. Fråga sig hur man kan vara en gåva för andra.  En rörelse bort från att skydda den del som krampaktigt håller fast av rädsla att generositet ska göra att man förlorar. Dela tankar, känslor, tid och sin uppmärksamhet. Att dela för att orka. Ge av det man har och kunna ta emot det man behöver.

Jag är främling, jag är en pilgrim;
Blott en afton, blott en afton bor jag här.

(Ur sångboken Hemlandssånger 1891.)

IMG_5009