Jag tänkte måla början och slutet

by miobrev

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Någon sa; måla Gud.

Jag tänkte måla en cirkel, början och slutet. Men livet stötte till mig så att strecket for iväg och cirkelns ändar gick inte ihop.
Jag tänkte måla ett hjärta, kärlekens symbol. Men pennan var för vass så att spetsen gick igenom och pappret blev förstört.
Jag tänkte måla ett kors, men kyrkans skuldpiska avbildade sig i skuggan, bilden blev grumlig och jag blev aldrig nöjd.

 Då tog jag pennan, la den över min mun och slutade måla och tala. Förbjöd mig.

Så tala inte mer med mig om Sanningen. Låt oss möjligen tala om det oupptäckta, ej nedtecknade. Mellanrummen. Djupen mellan det uppenbara. Be mig inte att avbilda det jag inte vet, men låt mig gärna befinna mig i det outtalade med dig.  Kanske kan bilden av Gud skymtas där. Längre än så kan jag inte sträcka mig om jag fortfarande ska vara jag.

fågel

(Foto 1: Nevil Zaveri. Foto 2: Alice Popkorn)