Frida

by miobrev

I tried to drown my sorrows, but the bastards learned how to swim, and now I am overwhelmed by this decent and good feeling.

7057881adab6c863cf3e713300ce342b

Idag ska jag tänka på Frida Kahlo. Låta henne sväva som en ande över min dag. Sedan ska jag skriva ett inlägg om henne. Jag startar med mitt första möte med henne då jag var tolv år och läste om henne i farmors veckotidning. Jag blev helt b e t a g e n! Eller kanske ska jag säga bergtagen.

“I folktron var bergtagning en föreställning om att övernaturliga väsen – i Sverige främst trollen, men även andra som vittra i Norrland (“vittertagen”) – kunde lura med sig människor till sina boningar i berget eller under jorden, varpå dessa när de släpptes fria hade fått ett starkt förändrat sinnelag. Bergtagningar var därför ett sätt att förklara psykiska sjukdomar. Liknande föreställningar finns i många andra kulturer även utanför Norden. Idag används bergtagen oftast metaforiskt om någon som blivit starkt hänförd av exempelvis ett konstverk. ” Wikipedia