Jag går in i språket som en skog

by miobrev

”Om jag är en tänkande människa så är det i skrivandet mina tankar kommer till och formar sig. Jag tänker inte först och skriver sedan, jag tänker genom att skriva. Jag går in i språket som i en skog och stigarna tar mig till rum och platser jag aldrig kunnat föreställa mig.” ur Skrivandets sinne av Elisabeth Rynell.

17484746256_8bfc5f4899_k

Jag skriver ofta flödesskrivning, dvs jag öppnar ett låst dokument på datorn, ett som jag vet att ingen annan ska läsa och bara låter bokstäverna flöda ut på skärmen. Då finns det ingen skrivkramp eller tveksamhet. Det är snarare så att mina fingrar inte hänger med snabbt nog. Det är inte tankar. Det är ord som blir medvetna i samma ögonblick som jag ser dem på skärmen. Tankarna formar sig i skrivandet, precis som Elisabeth Rynell skriver.

Det är bra, för jag diskuterar med mig själv och ifrågasätter ibland mina tankar redan innan jag tänkt klart. Det kan för all del vara en fördel i vissa sammanhang, jag har till exempel lätt att se saker ur olika synvinklar. Men det är också dumt ibland eftersom jag tror att jag ibland inte hinner tänka klart, inte kommer dit jag skulle, inte förstår vad mitt inre ville säga. När jag skriver finns ingen sådan censur. Jag blir ibland förvånad när jag ser det jag skrivit, jag visste inte att det där fanns i mig, att de tankarna, känslorna rörde sig i mig. Jag befinner mig plötsligt i det som ligger under tankar och känslor. Det som får komma till tals när jag är utan ambitioner. Jag blir en betraktare och lyssnare av mitt eget själv. För bortom mina tankar, bortom konventionerna och de inlärda tankespåren finns den jag verkligen är. Där finns min vila. Jag hamnar där ibland och då ser jag mig själv kämpa, ser mig jobba mig utmattad för att nå fram till platsen som jag redan befinner mig på. Det blir så tydligt och jag kan säga till mitt jag att det inte behövs mer arbete och utveckling, att jag inte behöver mer. Att det går bra att slå sig ner och vila. Att jag redan är framme. Det finns ingenting mer jag behöver göra. Och orden som skapats på skärmen var min stig till den där platsen.

Kanske du vill pröva? Ett experiment som kommer från boken “Becoming a writer” Dorothea Brande (1893-1948). En fantastiskt fin bok om kreativitet och skrivande, som fortfarande ständigt trycks i nyupplagor.

Sätt dig vid datorn och skriv, gärna direkt då du vaknar på morgonen, innan du läst något eller pratat med någon. Bestäm i förväg hur länge, tio minuter, en kvart, en halvtimme. Stäng dokumentet utan att läsa. Sätt dig igen nästa morgon, utan att läsa föregående, och fortsätt. Bestäm hur länge det här ska pågå innan du läser alltsammans. En vecka eller några månader, välj själv men läs inte innan den bestämda tiden gått. Du kommer bli förvånad. Och intresserad av dig själv! Med tanke på att man ju aldrig kommer ifrån sitt eget sällskap, kan det vara kul att få bli lite överraskad av sig ibland. Jag skulle vilja veta hur det blev för dig?