Vill du läsa en bok?

by miobrev

Jag debuterar i vår med en bok om en kvinna som gör en resa, hon har bestämt att den ska sluta med att hon hoppar från Golden Gate Bridge. Men boken handlar egentligen om rätten att skapa sig ett gott liv, att frigöra sig från inlärda sanningar och hitta vad som är sant för en själv. Rätten att gå vid sidan om den upptrampade vägen, om det är där man vill gå. Rätten att skapa sin egen Gudsbild och sin egen tro. Och om man så vill, rätten att inte tro, utan att behöva känna skuld och rädsla för det. Den handlar om annat också. Som vad som händer med en människa när man börjar våga berätta sin livshistoria, hur orden i sig, kan vara läkande. När någon lyssnar med sin fulla uppmärksamhet kan det faktiskt vara en av livets stora vändpunkter. Och kärleken förstås, som finns i varje sant lyssnande och delande. Som löser upp knutar och smälter infrusna erfarenheter. Hur möten förändrar en, oavsett om det är nya platser eller nya människor man möter.

Om du beställer den nu så får du ett ex  medan boken fortfarande nästan är varm. Kan behövas i mars när våsolen inte når riktigt ända fram. Jag skriver också en personlig hälsning till dig i boken. Maila!